Welkom

In verband met de taken die het worden toegekend, ons uithangbord specialiseert zich in de inzet in verkoop, verhuur en beleid van woningen, commercieel en ander onroerende goederen.

Zijn actieradius breidt zich over België, meer precies op het geheel van het Brusselse gebied (de 19 gemeenten), zijn omstreken (perifirie) uit, met inbegrip van gemeenten aan de faciliteit.

Ervaring, know how, dynamiek, volharding en de hartstocht bekleden zijn vertegenwoordigers, die u een professionele, verpersoonlijkte en bevoorrechte dienst onderhouden,

Werken, in nauwe medewerkingen, met bedrijven van het beroep (notarissen, architecten, deskundigen, advocaten, energie- en elektrische certificateurs, relocators, enz…),

Men levert al onze inspanningen en voeren alles, van A aan Z, voor uw oorzaak tot een good einde brengen,

In de inzameling om uw verlangd naar resultaat te verkrijgen en uw tevredenheid af te halen,

We zijn aan het beluisteren van uw behoeften,

Cecilia Schönenberg
Geregistreerd makelaar(registratie goedkeuring verleend in België) BIV n°: 506138
Een tussenpersoon die ook betrokken is bij het particulier beheer